Komunistička Partija BiH

Komunistička partija u svom radu će se zalagati za ispunjenje najhitnijih ciljeva:

1. Potpunu nezavisnost za Bosnu i Hercegovinu u što skorijem roku.

2. Proces pridruživanja Evropskoj Uniji da postane transparentniji i da se podvrgne žešćoj kritici. Svi koraci na ovo pitanje da se odluče demokratskim, građanskim referendumima.

3. Reformisanje policije i vojske kako bi postale oružane snage naroda, a ne stranog kapitala.

4. Ubrzavanje procesa povratka stanovništva u prijeratni zavičaj bez obzira na nacionalnost. Država da obezbijedi sva potrebna sredstva za raseljena lica i izbjeglice kako bi se omogućio uspiješan i trajan povratak. Ukidanje svih diskriminirajućih zakona.

5. Potpuno progresivno oporezovanje. Onemogućiti protok kapitala iz zemlje. Bosansko-hercegovački radnici neće više održavati visoki standard života na zapadu.

6. Ukidanje PDV-a na osnovne životne namirnice.

7. Potpuno pravo govora, štampe, okupljanju građana, i pravo na štrajk.

8. Odvajanje religije od države, i religije od školovanja.

9. Nacionaliziranje svih banaka i osnivanje jedne Državne banke, koja će obaljati klasične bankarske poslove.

10. Potpuno besplatno školovanje na svim nivoima.

11. Povećanje penzija i redovno isplaćivanje.

12. Poboljšavanje odnosa sa svim susjednim državama.

13. Temeljne promjene u sadašnjoj strukturi vlasti. Usvajanje novih ustava koji će dati više ovlašćenja mjesnim zajednicama i opštinama te smanjiti neefikasnost državnih insitutucija. Bosna i Hercegovina će biti jedinstvena država jedino ako svi građani imaju jednaka prava. Ovo će se ostvariti ako je vlasti u ruku građana, a ne države.
14. Afirmiranje osnovnih ljudskih prava svakog građana.

Komentariši