Komunistička Partija BiH Mostar

Svi smo plakali (osim onih na robiji)
gorke suze na travnjaku kad umro je najveci drug
najveci sin naroda svog bio nam otac, majka…….. a gle sad stanja

Komentariši